Vanaf 1 december controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in Altena. In deze ‘schouw’ bekijken we of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee vermijden we wateroverlast in de natte winter. Elders in het rivierengebied vond deze schouw al plaats in november.

Water kan niet stromen door een dichtgegroeide sloot of verstopte duiker. Daarom moeten eigenaren langs de sloot overtollige begroeiing en vuil weghalen. Het ‘doorstroomprofiel’ van het water moet vrij zijn. Langs oevers mag begroeiing blijven staan, om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Van belang is dat de doorstroming van het water niet wordt belemmerd.

Begin op tijd

Het onderhoud moet in Altena vóór 1 december in orde zijn. Elders in het rivierengebied vond deze schouw al plaats in november. Wie te laat is, loopt het risico dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de eigenaar. Begin op tijd. Zo werken we met elkaar aan een goed waterbeheer in het rivierengebied.

Flora en fauna

Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met (beschermde) flora en fauna. Het is van belang deze soorten te sparen. Waar begroeiing de doorstroming van water niet belemmert, kan het blijven staan. Zo onderhoudt het waterschap zelf alweer enkele jaren de grotere vaarten en weteringen, met ruimte voor de natuur.

Bij herhaling niet in orde

Als een eigenaar van grond langs de sloot twee jaar na elkaar het onderhoud niet in orde heeft, dan is deze eigenaar een ‘herhaaldelijk overtreder’. Is het onderhoud in het derde jaar opnieuw niet in orde, dan legt het waterschap een dwangsom op.

Informatie

Meer informatie over de schouw vindt u hier. Met vragen kunt u op werkdagen van 08:30-12:00 uur bellen via (0344) 649 090 of mailen naar schouw@wsrl.nl.