De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘Een dijkwaterschap of omgevingspartner?’

Omgevingsmanagers, dagelijks bestuurders en bewoners hebben hun ervaringen met participatie bij dijkversterkingen gedeeld voor dit onderzoek. Hiermee heeft Waterschap Rivierenland meer inzicht gekregen in de verwachtingen en ervaringen van deze doelgroepen.
Ook is onderzocht welke afwegingscriteria een rol spelen bij het toepassen van burgerparticipatie in toekomstige projecten.

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door het Institute for Science in Society van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarbij is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, waaronder diepte-interviews met verschillende doelgroepen en een enquête via het online platform van het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe.

zomerkade aan de Waal

We waarderen het zeer dat burgers, bestuurders en medewerkers hun actieve medewerking aan het onderzoek hebben willen verlenen en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van Waterschap Rivierenland als omgevingspartner.

Voor hen en voor andere geïnteresseerden is het onderzoeksrapport hier beschikbaar gesteld. Het rapport zal op 4 november worden toegelicht in een presentatie aan de commissie Waterveiligheid van Waterschap Rivierenland.