Het milieukundig onderzoek ronden we halverwege augustus 2020 af.

Het bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem is afgerond (maart 2020).

Het geofysisch onderzoek is intussen afgerond (december 2019).