Wij laten voor het Land van Heusden en Altena water in, onder andere bij Wijk en Aalburg. Daar zijn grote concentraties blauwalg gemeten. Dat maakt een onttrekkings- en beregeningsverbod met oppervlaktewater nodig vanaf 19 augustus 2022.

In de Maas en in het Maas-Waalkanaal komt blauwalg voor. In het Land van Heusden en Altena vult Waterschap Rivierenland het watersysteem aan met dit water. Dit doen we omdat de sloten anders droogvallen.

Wij laten voor het Land van Heusden en Altena water in, onder andere bij Wijk en Aalburg. Daar zijn grote concentraties blauwalg gemeten. Het gehalte blauwalg is dusdanig groot dat we het inlaten van water zoveel mogelijk moeten beperken. Vanaf andere punten wordt waar mogelijk water naar dit gebied geleid, maar zonder extra maatregelen zal het waterpeil te ver dalen. Dat houdt in dat er in Wijk en Aalburg en omgeving een onttrekkings- en beregeningsverbod met oppervlaktewater wordt ingesteld vanaf 19 augustus 2022 (vanaf 0:00 uur).

Met de gemeten concentraties blauwalg adviseren we het water niet voor andere doeleinden te gebruiken. Denk aan honden laten zwemmen, pootjebaden en veedrenking, enzovoort.