Waterschap Rivierenland start in 2024 met de versterking van de oostelijke kade langs de Peursumsche Vliet tussen de Heideweg en de Peursumseweg in Giessenburg. Het op orde brengen van de kade is nodig omdat deze niet meer stabiel genoeg is. Ook wordt de naastgelegen sloot verlegd en het fietspad op de kade verbreed van 2 naar 3 meter ter verbetering van de fietsveiligheid. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe dit gedaan wordt, staat in het “ontwerp Projectplan Peursumsche Vliet”. Dit document ligt ter inzage van 14 november tot en met 27 december 2023.

Terinzagelegging ontwerp Projectplan Peursumsche Vliet

Het projectplan is digitaal in te zien via de website officiële bekendmakingen(externe link). De stukken zijn tevens fysiek beschikbaar op het kantoor van Waterschap Rivierenland aan de Blomboogerd 1 te Tiel. Inwoners kunnen een reactie geven op het ontwerp Projectplan. Dit kan tot uiterlijk 27 december 2023. 

Kadeversterkingen binnen het Gebiedsprogramma A5H

Het waterschap gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het gaat in totaal om ruim 17 km aan ‘groene’ kades langs de Dwarsgang, de Nederwaard, Smoutjesvliet, Peursumsche Vliet, Zouweboezem, Ammersche boezem en het Achterwaterschap. Het betreft hier de eerste ronde kadeversterkingen; tranche 1. De oostelijke kade langs de Peursumsche Vliet is de eerste kade van tranche 1 die in uitvoering gaat. Tranche 2, bestaande uit kades in voornamelijk meer stedelijk gebied, start pas over enkele jaren. Voor meer informatie kijk je op de pagina Kaderversterkingen