Het is droog en warm in Nederland. In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt sinds kort blauwalg voor. Waterschap Rivierenland vult sloten en vaarten in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena aan met dit water. Dit doet het waterschap omdat ze anders droogvallen.

Als mensen of dieren met blauwalg in aanraking komen, kunnen klachten ontstaan als irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten. Blauwalg is zichtbaar als een olieachtige laag op het water. Het kan ook op plaatsen aanwezig zijn zonder dat dit zichtbaar is.

Waterschap Rivierenland adviseert om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden. Ga alleen zwemmen in aangewezen zwemwater als het water veilig is verklaard. Kijk hiervoor op www.zwemwater.nl(externe link).

Voor vragen over het gebruik van oppervlaktewater bij het produceren van voedsel kunt u contact opnemen met de Nationale Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Wat moet ik doen als ik blauwalg zie?

Heeft u een vermoeden van blauwalg, dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Droogte in het rivierengebied

Het is droog en warm. Ook in het rivierengebied. Het waterschap neemt samen met andere waterbeheerders maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. In deze droge periode roepen we iedereen op om zuinig om te gaan met water.

Voor meer informatie: https://www.waterschaprivierenland.nl/hitte-en-droogte