Bij Nijmegen is het van belang dat de Waaldijk tijdens de doortocht van de Vierdaagse in juli toegankelijk is. De aanleg van de dijkweg is op dit moment in volle gang. Op het traject vanaf de Spiegelwaal wordt vanaf donderdag 23 juni het complete wegprofiel in één keer aangelegd. Verderop in Overbetuwe is de situatie anders. Daar wordt vanwege het lopende participatietraject over de Gastvrije Waaldijk voorlopig alleen asfalt gelegd.

Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat totaal om zo’n 80 kilometer. De aanliggende gemeenten, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken met elkaar samen om de Gastvrije Waaldijk mogelijk te maken. Voor dijkversterking Wolferen Sprok zijn gemeente Overbetuwe en gemeente Nijmegen betrokken.