Op woensdag 16 oktober 16.00 uur openen heemraad Henk Driessen van Waterschap Rivierenland en wethouder Ben Brink van gemeente Tiel de Spoorsingel aan de Peppellaan in Tiel-Oost. De Spoorsingel kan extra water opslaan bij hoosbuien. De aanleg van de singel was de laatste grote maatregel uit het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’.

De openingsbijeenkomst is bij het Clubhuis Tiel, Peppellaan 6. Bij de bijeenkomst geven gemeente en waterschap ook uitleg over het programma ‘Tiel-Oost, droger en mooier’. En komt er een officieel einde aan dit programma. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Inwoners van Tiel-Oost zijn van harte welkom.

Extra ruimte voor water

De Spoorsingel zorgt voor extra waterberging in Tiel-Oost. In een omgeving met veel huizen en straten is meer dan een halve hectare water, vergelijkbaar met de afmeting van een voetbalveld, aangelegd. Ook is er ruimte gemaakt om te wandelen, spelen en voor de natuur. Inwoners hebben meegedacht over het ontwerp van de Spoorsingel.  

Tiel-Oost droger en mooier

Tiel-Oost is een wijk met veel steen en weinig sloten. Bij een hoosbui of een hogere waterstand op de Waal stond er regelmatig water op straat. De afgelopen jaren zijn een aantal grote projecten uitgevoerd om de wijk droger en mooier te maken. De dijk bij de Waal is hoger en breder gemaakt en in de Vogelbuurt is een waterplein gebouwd.  Daarnaast ligt aan de Peppellaan nu de spoorsingel. Ook zijn er veel kleinere maatregelen genomen zoals de aanleg van wadi’s, drainage, gescheiden riolering en het verbreden van sloten. Allemaal maatregelen uit het programma ‘Tiel-Oost, droger en mooier’. In dit programma werkten waterschap en gemeente vanaf 2010 samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk. Een wijk waarin leven met water, nu en in toekomst, werkelijkheid is.