Net als na het hoogwater van afgelopen winter, met sneeuw en ijs, zijn opnieuw beverholen gevonden in rivierdijken na het zomerse hoogwater van juli. Waterschap Rivierenland herstelt de schade.

De schades zijn te vinden het gehele rivierengebied. Holen werden ondermeer ontdekt in de Stadsdam bij Huissen en de Waalbandijk bij Dodewaard (beide Betuwe), nabij Neerijnen (Tielerwaard), Zuilichem (Bommelerwaard) en Dussen (Altena). 

Herstel van de schade in Huissen: de verkleuring in het water toont dat het gat leidt tot uitspoeling van grond.
Het beverhol in Huissen had een doorsnede van bijna een halve meter en een diepte van zo'n vier meter de dijk in.

 

Kroon op riviernatuur

Bevers zijn een beschermde diersoort, die thuishoort in het rivierengebied. De bever is de bekroning op de ontwikkeling van de Nederlandse riviernatuur. Het dier gedijt goed, het aantal wordt langs de grote rivierengeschat op ruim duizend. Ze leven vooral in de uiterwaarden, maar laten zich steeds vaker ook binnendijks zien. Ook in stedelijk gebied.

Het hol in de Stadsdam, die de kern van Huissen beschermt.

Beverprotocol

Bij hoogwater zoeken bevers droge voeten, bijvoorbeeld op rivierduinen of door holen te graven in dijken. Om zorgvuldig om te gaan met de bever gebruikt het waterschap het beverprotocol. Dit protocol beschrijft de werkwijze en de maatregelen; die beginnen klein en kunnen steeds verder gaan. Een eerste stap kan zijn het verwijderen van begroeiing zodat de locatie voor de bever onaantrekkelijk wordt, tot uitgraven en dichten van gangen in dijken. Waar het waterschap schade herstelt, worden ook preventieve maatregelen overwogen, zoals het ingraven van steen of gaas tegen nieuwe graverij.