Ook in het rivierengebied is het droog en deze week bovendien erg warm. Om te zorgen dat we water in de sloot houden, vraagt Waterschap Rivierenland aan agrariërs om verstandig en gedoseerd te beregenen. In onderlinge afstemming, zodat we aan de vraag kunnen voldoen.

Dankzij de rivieren lukt het om vrijwel het hele rivierengebied van water te voorzien. Dat kost wel moeite als regen uitblijft. Het groeiseizoen, verdamping, begroeiing in sloten en de grote vraag naar water maken peilbeheer een uitdaging met veel maatwerk. We houden hoge peilen aan, vaak boven het zomerpeil. We maaien bij knelpunten in sloten. Lokaal kunnen sloten droogvallen, bijvoorbeeld op de hogere oeverwallen langs rivieren, op de stuwwal onder Nijmegen of als ineens veel water uit de sloten wordt gebruikt.

Daarom vraagt het waterschap aan agrariërs om verstandig en gedoseerd te beregenen. Bijvoorbeeld ’s nachts, als er minder verdamping is. Of in onderlinge afstemming. Het waterschap levert zo veel mogelijk maatwerk per gebied of teelt.

Meer over de droogte in het rivierengebied leest u hier.

Subsidie waterbesparing

Wie water bespaart, heeft minder nodig. Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen van het waterschap financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen.