Waterschap Rivierenland heeft een nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (rwzi) in Tiel gebouwd. De nieuwe slibvergistingsinstallatie is nagenoeg gereed. In de tweede helft van 2019 wordt deze geopend worden. Afvalwater wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Alle waterschappen in Nederland hebben deze duurzame ontwikkeling ondergebracht in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek, www.efgf.nl.

De beschikbare bouwruimte op de rwzi Tiel was zo minimaal dat de nieuwe slibvergistingsinstallatie als het ware op een postzegel gebouwd is binnen de terreingrenzen van de rwzi. De ‘oude’ slibvergistingstank heeft een nieuw leven gekregen en is geschikt gemaakt om efficiënt stikstof te verwijderen uit het vrijkomende water bij het slibontwateringsproces.

Luchtfoto slibvergistingsinstallatie rwzi Tiel, januari 2019

Energiefabriek

Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen we voldoende biogas uit het rioolslib halen om de rwzi Tiel energieneutraal te maken. Het is een Energiefabriek, dankzij een optimaler proces van slibvergisting in combinatie met meer slibaanvoer van andere rwzi’s in de omgeving. De realisatie van deze Energiefabriek levert het water­schap 6% eigen energie om in 2030 energieneutraal te kunnen werken.