Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 19 februari 2021 het peilbesluit Alm en Biesbosch vastgesteld. Het peilbesluit met bijlagen is gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en is daar digitaal te raadplegen.

 

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alm en Biesbosch. Het gebied ligt in het enige deel van de provincie Noord-Brabant ten noorden van de Maas. Het gebied is begrensd door de Boven-Merwede, de Maas, de Bergsche Maas, de Afgedamde Maas, het Heerselensch Kanaal en de Nieuwe Merwede. De oppervlakte van het gebied is circa 18.300 ha. Het gebied valt onder de gemeente Altena. Grotere stedelijke kernen binnen het gebied zijn Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg, Sleeuwijk, Dussen, Hank, Almkerk, Nieuwendijk, Andel en Veen. De A27 doorkruist het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving  

Het opstellen van het peilbesluit gebeurde in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakte daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vijf keer bij elkaar gekomen: in december 2018, maart 2019, juni 2019, november 2019 en maart 2020.

Peilbesluit met bijlagen

Het peilbesluit is vastgesteld op 19 februari 2021 en is op 9 maart 2021 in werking getreden. 
Het peilbesluit en de bijlagen zijn op 8 maart 2021 gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar digitaal te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Alm en Biesbosch kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?