Eind 2018 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Alm en Biesbosch. De verwachting is dat in 2020 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.