In juni 2019 heeft Waterschap Rivierenland de nieuwe peilbesluiten vastgesteld voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard.