Vanmorgen is er bij werkzaamheden door derden in Arnhem-Zuid een rioolpersleiding geraakt. Hierdoor kan rioolwater vanuit Heteren en Driel niet aangevoerd worden naar de zuivering in Arnhem-Zuid. Herstelwerkzaamheden worden opgestart.

Rioolgemalen in Heteren en Driel zijn stilgezet. Het rioolwater wordt met vrachtauto’s afgevoerd naar de zuivering in Zetten. Per uur zullen er 1 a 2 vrachtwagens per gemaal heen en weer rijden. Op dit moment leidt de leidingbreuk niet tot rioolwater-overstort in sloten. We blijven dit nauwlettend in de gaten houden.

Vorige week werd er tijdens werkzaamheden in Arnhem-zuid ook een rioolpersleiding geraakt.  De beide situaties zijn niet gerelateerd.