Ook in het rivierengebied blijft de watervraag toenemen. Zo ook in het Rijk van Nijmegen. Om hierop in te spelen heeft Waterschap Rivierenland het afgelopen voorjaar, in samenwerking met agrariërs in het Rijk van Nijmegen, wederom extra antiverdrogingsmaatregelen in sloten toegepast.

Wateroverlast en verdroging samen aanpakken

Hoe kunnen we gezamenlijk wateroverlast en verdroging in het Rijk van Nijmegen aanpakken? In maart 2021 zijn agrariërs uit het Rijk van Nijmegen uitgenodigd door Waterschap Rivierenland, de ZLTO, en de gemeente Berg en Dal om deel te nemen aan een enquête. Het doel: de meningen, ervaringen en mogelijkheden peilen over ‘voldoende schoon water en een gezonde bodem’ in het Rijk van Nijmegen.

Uit de enquête bleek een aantal van de respondenten interesse te hebben in het plaatsen van LOP-stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan). Dit zijn stuwtjes in de kleinere sloten die een agrariër zelf mag bedienen. We zijn daarvoor in 2021 een pilot gestart met vijf LOP-stuwen, die in 2022 wordt voortgezet. Ook zijn er inmiddels vier balgen geplaatst. Dit zijn speciaal soorten opblaasbare ballen. Deze worden geplaatst in duikers (buizen die twee sloten aan elkaar verbinden), om ze af te sluiten waardoor water langer vastgehouden wordt.

Uitbreiding pilot antiverdrogingsmaatregelen

Vanuit de pilot is bovenop de geplaatste LOP-stuwen en balgen in april 2022 een extra antiverdrogingsmaatregel geplaatst en in beheer genomen: een Roterend Kunststof Duikerschot (RKD)(externe link). Dit is een door waterschap De Dommel ontwikkeld draaibaar en verstelbaar schot in een duiker. Deze antiverdrogingsmaatregel wordt, net zoals de LOP-stuw en balg, in een duiker geplaatst om water vast te houden, waardoor het voor langere tijd in de bodem kan infiltreren. Het effect op de grondwateraanvulling en ervaringen van de agrariërs wordt tot december 2024 gemonitord. Tussentijds wordt er natuurlijk ook geëvalueerd en ingespeeld op de ontwikkelingen.

Impressie van een balg en een LOP-stuw

Een balg

Een LOP-stuw