Wandelen door de natuur is prachtig, al was het maar omdat je via schoenzool of kleding bijdraagt aan de verspreiding van soorten. Maar er zijn plaagsoorten, die we liever niet verspreiden. Zoals de kleine waterteunisbloem.

Deze week vond het landelijk overleg plaagsoorten van waterschappers plaats in Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen. Daar verwijderde Staatsbosbeheer dit jaar de kleine waterteunisbloem. Het is een plaagsoort, dat zijn planten of dieren die een plaag vormen voor mensen of de natuur. Kleine waterteunisbloem kan een gebied overwoekeren.

Boswachter Thijmen van Heerde lichtte toe hoe de soort is verwijderd, in afstemming met de provincie en de NVWA. Grond is afgegraven en in een depot geplaatst om in de drogen en af te dichten. Volledig verwijderen is moeilijk, bleek ter plaatse: enkele plantjes bevonden zich nog op de locatie.

Boswachter Thijmen van Heerde inspecteert de locatie waar Staatsbosbeheer de plaagsoort verwijderde.

Daarom is monitoring, nazorg en samenwerking met buren en partners cruciaal. Tussen waterschappen en met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer. Van belang is dat mensen in het veld plaagsoorten herkennen en niet verder verspreiden. Ook niet met je schoenzolen.

Meer weten over plaagsoorten? Bekijk ze hier: www.plaagsoorten.nl