Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Aan de Lekdijk in Vianen, tussen de A2 en het Hazelaarplein, gaat het waterschap de dijk versterken. Het goedkeuringsbesluit ligt van 14 januari tot en met 25 februari 2020 ter inzage, samen met het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap, het projectplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Vijfheerenlanden en de overige relevante stukken.