Nadat recent de pompschachten waren geplaatst, zijn op woensdag 23 oktober de pompen gehesen die voor een verdubbeling van de capaciteit bij de Elshoutsluis gaan zorgen. De Elshoutsluis beschikte tot nu toe over drie pompen met een totale capaciteit van 750 m3/min. De uitbreiding naar 1.500 m3/min is een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma A5H van Waterschap Rivierenland en komen voort uit de ‘Visie voor 2050’ om een klimaatbestendig watersysteem te realiseren in de Alblasserwaard.

Wat moest er gebeuren?

Het Kinderdijkse Kokgemaal vijzelt het water uit de Lage Boezem van de Overwaard naar de Elshoutsluis. De Elshoutsluis zorgt er vervolgens voor dat het water vanuit een maalkom vrij kan uitstromen naar de Lek. Maar bij hoge rivierwaterstanden kan deze uitstroom niet plaatsvinden. Tot nu toe wordt het water dan de Hoge Boezem van de Overwaard ingestuurd waar het blijft tot het rivierpeil weer is gedaald. Het maximale peil op de Hoge Boezem van de Overwaard wordt verlaagd naar +0,25m NAP om daarmee de kans op kadedoorbraak te beperken. Omdat de Hoge Boezem van de Overwaard hiermee zijn bergende functie verliest, moet elders compensatie plaatsvinden voor de afvoer van het water. Om het verlies voor de berging van de Hoge Boezem te compenseren, wordt het aantal pompen in de Elshoutsluis verdubbeld. Dankzij de capaciteitsuitbreiding kan het Kokgemaal ook bij hoge rivierwaterstanden blijven malen. 

Uitvoering

Aannemer De Kuiper Civiel en Waterbouw B.V. en Huisman Etech Experts B.V. voeren de werkzaamheden voor het waterschap uit. De werkzaamheden zijn in juni van dit jaar gestart en zijn naar verwachting in november 2019 gereed.