De dijk langs de Afgedamde Maas bij Rijswijk (gemeente Altena) valt in de prijzen als toonbeeld van biodiversiteit in het rivierenlandschap. Waterschap Rivierenland nomineerde Brabants Landschap, dat de dijk onderhoudt.

In het gebied liggen bos, een oeverzwaluwwand, de buitendijkse Struikwaard en 14 hectare dijk. Achter de dijk ligt boerenlandnatuur. De dijk wordt onderhouden als onderdeel van landschap en ecosysteem langs de rivier. Dat levert plantensoorten op als de bijenorchis en knikkende distel, insecten als de roodzwarte dubbeltand en de donkere wespbij en akkervogels als de patrijs.

Veilig en divers

“Door anders te beheren, krijgen veilige waterkeringen meerwaarde voor natuur en recreatie”, zegt boswachter Jos Schenkeveld. “Onze bloemrijke dijken in Altena zijn voor veel mensen al jaren een begrip: het kleurrijke lint is een lust voor het oog”, zegt heemraad Hennie Roorda. “De dijken verbeteren ook het leefgebied van insecten en vlinders. En niet in de laatste plaats: biodiversiteit draagt bij aan de stevigheid van de dijk. Een bloemrijke dijk is daarmee niet alleen een mooiere en betere, maar ook een veiliger dijk.”

Foto: Brabants Landschap

Nieuwe generatie dijken

De onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate’ is een initiatief van Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en nu Deltacommissaris. Doel is te laten zien dat waterveiligheid en biodiversiteit(externe link) prima samen kunnen gaan. De dijk bij Rijswijk behoort daarmee tot de nieuwe generatie dijken in Nederland.

Eerder werd de prijs al eens gegeven aan de Waaldijken van de Ooijpolder, onderhouden door Ploegdriever. Ook elders in Nederland krijgen dijken nu deze prijs: bij de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en het waterschap Aa en Maas.