Lozen door glastuinbouwbedrijven, melding

Beschrijving

Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap. Voor glastuinbouwbedrijven gelden speciale regels op grond van het Activiteitenbesluit.

Ook als u een verandering doorvoert in uw bedrijf (bijvoorbeeld teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort), moet u dit melden bij het waterschap.

Als u een nieuw bedrijf opricht of een bestaand bedrijf uitbreidt waardoor het verhard oppervlak (dakoppervlak en/of terreinverharding) uitbreidt, heeft u een ook een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online (OlO). 

Kosten

Een melding is gratis.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht als u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft een glastuinbouwbedrijf of u wilt een glastuinbouwbedrijf beginnen.
  • U voert een verandering door in uw glastuinbouwbedrijf (bijvoorbeeld teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort).

Aanpak

Via de AIM (Activiteiten Internet Module) van het ministerie van VROM kunt u online nagaan of u met een melding kunt volstaan. Een melding doet u digitaal via AIM (Activiteiten Internet Module) bij het waterschap.

Het is verplicht te melden minimaal 4 weken voor u met lozen begint of de wijziging doorvoert. Dit is ook in u eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water.

Regelgeving