Gras en eenjarige gewassen aanbrengen en onderhouden

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Wilt u gras en eenjarige gewassen aanbrengen langs een weg en/of in de beschermingszone van een waterstaatswerk? Als u voldoet aan de criteria van de algemene regel, kunt u de werkzaamheden uitvoeren. Er geldt hiervoor geen meldingsplicht. 

Bijzonderheden

Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering effect op de waterhuishoudkundige, waterstaatkundige en wegenbelangen. Voor deze gewassen geldt dat het waterschap voor jaarlijks onderhoud, de beschermingszone doorgaans gebruikt ofwel vóór dat de gewassen zijn geplant, ofwel nadat deze zijn geoogst.

Aanpak

Voldoet u aan de criteria?

Dan kunt u de werkzaamheden uitvoeren. 

Het waterschap denkt met u mee

In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (telefoon: 0344 - 649 494; email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee.