Deze week kon de pers een kijkje nemen bij één van de proeven binnen het project Future Dikes in Wijchen. Er is een klein proefvlak gecreëerd om een overstroming (overslag) na te bootsen. Door enorme hoeveelheden water over de kruin van de dijk te laten stromen, tot de toplaag van de dijk ‘faalt’, kan er bepaald worden hoe sterk de dijk daadwerkelijk is.

Dan wordt de schade gemeten en hersteld. Met de opgehaalde gegevens onderzoeken we in hoeverre bloemrijke dijkbekleding kan zorgen voor sterke dijken die beter bestand zijn tegen droogte en ook biodiversiteit bevorderen. De resultaten tot nu toe overtreffen de verwachtingen.

Al eerder is onderzoek gedaan naar plantengroei, bodemsamenstelling en doorworteling van soortenrijke dijken in Nederland.

Overslagproef Future Dikes februari 2023
Overslagproef februari 2023

In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen, met Waterschap Rivierenland als opdrachtgever, een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Het consortium Future Dikes bestaat uit: Waterschap Rivierenland (opdrachtgever), Radboud Universiteit (penvoerder), Wageningen Universiteit, EurecoAdvies, Infram - Hydren, Lumbricus, Deltares, Universiteit Twente.

Meer informatie: Speciale pagina op deze websiteRadboud Universiteit(externe link) en Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link)