Waterschap Rivierenland wil in 2030 geen CO2 meer uitstoten met bouwverkeer en mobiele werktuigen. Daarom wordt bij het project aanleg waterberging Vierhoeven gewerkt met tractoren op waterstof. Heemraad Mathieu Gremmen: “door slim te ontwerpen en met de markt samen te werken, kan C02-uitstoot heel veel minder.”

Rond Vierhoeven (nabij Tienhoven/ Zijderveld) worden een aantal maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Zo worden extra sloten aangelegd en extra bassins aangelegd voor te veel regenwater. Ook wordt de werking van stuwen verbeterd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Hiervoor moeten tractoren en graafmachines aan de slag. Dit leidt tot vrijkomen van CO2. Maar bij het project aanleg waterberging Vierhoeven wordt dat veel minder. Aan marktpartijen is expliciet gevraagd of zij werken met elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. De gekozen aannemer gebruikt onder andere tractoren op waterstof. Ook wordt een grote hoeveelheid afgegraven grond in de directe omgeving verwerkt. Hierdoor worden grondstoffen gespaard, CO2-uitstoot verminderd, en brandstofkosten bespaard.

Gremmen: “bij dit project hebben enthousiaste en gedreven projectmedewerkers minder emissie als belangrijke randvoorwaarde genomen. Niet als prettige bijkomstigheid. Een voorbeeld voor andere projecten. En een belangrijke ontwikkeling naar een emissie-loos waterschap.”

Van links naar rechts: Rick Melis (werkvoorbereiding & toezicht Waterschap Rivierenland), Simon Opić (sr. projectleider Waterschap Rivierenland), Mathieu Gremmen (heemraad Waterschap Rivierenland), Jelmer van Soolingen (uitvoerder bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman B.V.)