De waterschappen zijn blij met de noodwet die ervoor zorgt dat waterveiligheidsprojecten ondanks de strengere stikstofregels door kunnen gaan. Bij Waterschap Rivierenland worden grote dijkversterkingsprojecten voorbereid. De waterschappen gaan graag in gesprek over de compenserende maatregelen voor het natuurherstel.