Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Onlangs heeft het waterschap een rapport ontvangen van de heer Prof. dr. Ir. Van Baars. Hij stelt in zijn rapport dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd. Waterschap Rivierenland gaat het rapport diepgaand bestuderen en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Medio juni verwacht het waterschap een reactie op het rapport te kunnen geven.

Dijkgraaf Co Verdaas geeft aan: “We nemen dit rapport uiterst serieus. Als een buitenstaander met zo’n kritisch rapport komt dan kun je maar een ding doen: responsief en ontvankelijk reageren.”

Het waterschap heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Verdaas: “Dat resultaat verwachten wij midden juni. Als je dit zorgvuldig wilt doen, dan moet je daar ook de tijd voor nemen. Ook al snap ik dat er behoefte is aan snelheid in dit soort processen. Maar zorgvuldigheid gaat voorop.”

De veiligheid staat voorop

Er is geen acuut gevaar voor de bewoners achter de dijk. Het is nu laagwater en er wordt geen hoogwater verwacht de komende tijd. Een van de belangrijkste taken van Waterschap Rivierenland is het zorgen voor de waterveiligheid. Zorgen dat de omgeving droge voeten houdt. Dat is ook de reden dat de dijken in het gebied versterkt worden.

Verdaas: “We begrijpen dat dit rapport vragen oproept wat dit allemaal gaat betekenen, ook bij de bewoners in het gebied. Daar gaan wij serieus en transparant mee om.”

Meer informatie over het rapport KIS