Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terug zien in onze leefomgeving, ook in de regio Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen hebben samen met die gemeenten, de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander een plan opgesteld hoeveel schone energie we over tien jaar op willen wekken en waar we dat gaan doen. In deze regio is dat 1,68 TWh. TWh (terawattuur) is de eenheid voor elektrische energie.

In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Op dit moment heeft de regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige concept bod gereed. Met het plan wordt een bijdrage geleverd aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die we met alle 30 energieregio’s in Nederland samen willen opwekken in 2030.

Het plan bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten en voor een ander deel uit nieuwe initiatieven. Ook staat beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod gebruikt kan worden voor verwarming van gebouwen.

Van, voor en door de regio

Het is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeën over duurzame energieopwekking. Dit waren onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners.

Samen stelden zij de aanpak en criteria op waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Daarna volgde een aantal bijeenkomsten waarin iedereen zijn mening kon geven. Waar in de regio zijn al plannen voor de opwek van duurzame energie? Waar kunnen nieuwe zonnevelden en windturbines komen? Maar ook: waar juist niet? Met welke bestaande warmtebronnen in onze regio kunnen gebouwen en woningen aardgasvrij worden gemaakt? Alle informatie die zo werd opgehaald leidde tot het huidige plan. In de laatste bijeenkomsten hebben alle betrokkenen meegelezen met de tekst, de kaarten en de berekeningen.

Een recente enquête onder inwoners van de energieregio Arnhem Nijmegen onderstreept de betrokkenheid vanuit de samenleving. De resultaten laten zien dat tachtig procent van mening is dat we duurzamer met energie om moeten gaan. Zestig procent is al bezig met het besparen van energie. Veertig procent is bezig met zonnepanelen op het eigen dak. Als het gaat om grootschalige opwek, dan geeft iets meer dan de helft van de respondenten aan geen bezwaar te hebben tegen zonneparken in de directe omgeving. Iets meer dan twintig procent heeft er in meer of mindere mate moeite mee. De komst van windmolens ligt gevoeliger. Veertig procent wil geen windmolens in de directe omgeving, tegen dertig procent die daar geen problemen mee heeft.

Besluitvorming

Deze zomer leggen de bestuurders van de aangesloten overheden het plan voor aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van de waterschappen. Uiterlijk 15 september stellen de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen het plan vast.

Tegelijkertijd starten de gemeenten een traject waarin inwoners hun ideeën over het plan kunnen delen. Elke gemeente doet dit op een manier die bij haar past. Alle nieuwe inzichten resulteren in het zogeheten ‘eindbod’. Over dat eindbod nemen de volksvertegenwoordigers voor 1 juli 2021 een besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Zo voegen we stap voor stap nieuwe locaties en nieuwe duurzame technieken toe, op weg naar een energieneutrale regio in 2050.

Meer informatie is te vinden op: www.res-regioan.nl(externe link)

RES-regio Arnhem Nijmegen bestaat uit: gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar, de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe, provincie Gelderland. Naast deze overheden maakt ook netbeheerder Liander deel uit van de RES werkorganisatie en de RES Regiegroep.