Subsidies van het waterschap dragen bij aan gestelde doelen, namelijk natuur en voorkomen van wateroverlast. Wel kan de aanpak van subsidieverlening op bepaalde punten beter. Dat concludeert de onafhankelijke rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland.

De rekenkamercommissie heeft drie subsidieregelingen van het waterschap bekeken:

  • De regeling Klimaatactief.
  • De regeling Waterbesparende maatregelen agrariërs.
  • De regeling Natuurvriendelijke oevers.

Het waterschap haalt met de subsidies de gestelde doelen (onder meer voorkomen van wateroverlast en verhoging van natuurwaarden). Wel beveelt de commissie aan om bij subsidieverstrekking meer samen te werken met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen bijvoorbeeld helpen om gezamenlijke subsidieaanvragen van de grond te krijgen. Hierdoor worden gestelde doelen nog beter gehaald volgens de commissie. Ook adviseert zij om bij toekenning van subsidies flexibel te zijn als dat bijdraagt aan doelen.
 
Op 25 september 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland de aanbevelingen van het onderzoek van de rekenkamercommissie unaniem vastgesteld.

Lees het Eindrapport evaluatie subsidiebeleid - rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland.
 
De rekenkamercommissie van het waterschap ondersteunt het Algemeen Bestuur van het waterschap in de uitvoering van zijn taken. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en heeft hiermee een onafhankelijke positie binnen het waterschap. Zij valt dus niet onder het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur en wordt daar ook niet door aangestuurd.