Landelijk wordt door alle waterschappen gemeten of en welke gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het water zitten. Dat doen ze omdat te hoge concentraties GBM in het water een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Er wordt ook gemeten om te kijken of de doelen uit de Tweede Nota Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen worden gehaald. Als er teveel GBM in het water worden gemeten dan wordt dat een normoverschrijding genoemd. In de Tweede Nota staat dat in 2018 het aantal normoverschrijdingen 50% lager moet zijn dan in 2013 en in 2023 zelfs 90% lager. Het waterschap werkt in verschillende projecten met agrariërs samen om de normoverschrijdingen te verminderen. Ondanks deze gezamenlijke inspanning lijkt het aantal normoverschrijdingen nog onvoldoende te dalen. Dat is nadelig voor het watermilieu en kan ook nadelige effecten hebben voor het behoud van een effectief middelenpakket.