De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan! De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

alle ondertekenaars
alle ondertekenaars dragen hun 'steen' bij

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan! De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

Tijdens de ondertekening gaven dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Peter Glas (deltacommissaris), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) hun kijk op de regionale en concrete aanpak van een klimaatbestendige regio.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenden het manifest: Vitens, Ploegdriever, K3 Delta, ZLTO, De Gelderse Natuur en Milieufederatie, De Beijer Groep, Staatsbosbeheer, VHG – branchevereniging ondernemers in het groen, Spectrum Elan, Nederzand, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Klokgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bastei, Architectenbureau Elyps, Gelders Genootschap, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Hogeschool van Hall Larenstein, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Tuinbranche Nederland.

Zes RAS-thema’s

De RAS Rijk van Maas en Waal richt zich op de zes thema’s:
•    Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen,
•    Klaar voor de hitte,
•    Een toekomstbestendig landelijk gebied,
•    Antiverdrogingsoffensief op de stuwwallen,
•    Veilige, vitale en kwetsbare functies en
•    Co-creatie van een klimaatbestendige regio.

Deze thema’s vormen de basis voor de uitvoering van de RAS. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de gemeenten. Klik hier (externe link)voor de RAS Rijk van Maas & Waal.

Gedeputeerde Peter Kerris van de Provincie Gelderland over de RAS: ‘Het Rijk van Maas & Waal is kwetsbaar voor klimaatverandering. Samen met het waterschap, gemeenten en bewoners maken we het gebied klaar voor hitte en neerslag. We geven de regio ruimte om te experimenteren met groene wijken, waterbuffers in de stad en hittebestendige woningen. Geen watertekort meer in de zomer, geen wateroverlast meer in de winter.’

Een aantal andere betrokkenen bij de RAS geven een toelichting in de RAS-film: https://youtu.be/0YECGLQ4_XM(externe link)