Het College van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) heeft op 17 november 2020 besloten om Rob Kleijwegt te benoemen als directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij Waterschap Rivierenland. Hij begint per 1 februari.

Rob Kleijwegt is geen onbekende in de wereld van gebiedsontwikkeling en lokaal bestuur. Zo is hij onder andere werkzaam geweest bij advies- en ingenieursbureau Holland Railconsult (tegenwoordig Movares). In 2002 heeft hij de overstap gemaakt naar lokaal bestuur. Eerst als directeur bij de gemeente Heerhugowaard en daarna als directeur Ruimte en Economie bij de gemeente Delft. Momenteel is hij directeur stadsontwikkeling bij de gemeente Den Bosch.

De functie van directeur HWBP is binnen Waterschap Rivierenland nieuw. Samen met secretaris-directeur Kees Vonk, directeur Jacob Knoops en directeur Yolande van der Meulen vormt hij de directieraad. Met de benoeming van Rob Kleijwegt zal er ook opnieuw gekeken worden naar de portefeuilleverdeling binnen de directieraad.