Waterschap Rivierenland werkt op dit moment aan de versterking van de Lekdijk aan de noordkant van Vianen, tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27. Dit dijktraject beschermt de kern Vianen tegen hoogwater vanuit de Lek.