Je zou het bijna vergeten na de derde droge zomer op rij, maar afgelopen winter stond het water van de grote rivieren nog wekenlang hoog tegen de dijken. Schades die toen ontstonden, zijn nu hersteld. Op tijd voor een nieuw hoogwaterseizoen in de winter.

Het hoogwater hield wekenlang aan en pas laat konden de dijkbeheerders van het waterschap de dijken inspecteren op schades door stroming of drijfvuil. Op zo’n vijf plekken in het werkgebied van Waterschap Rivierenland was herstel nodig.

Schade bij Heerewaarden, mei 2020.
Schade bij Heerewaarden, mei 2020.

 

Buitenbocht

Een van de schades was in Heerewaarden, waar Maas en Waal elkaar bijna raken. Bij Fort Sint Andries begint een bocht van de Waal, en in de buitenbocht is het hoogwater nog krachtiger. De zomerkade van de buitenpolder aan de Waal werd over tientallen meters aangetast, hekwerk viel om. Aannemer Verhoeven herstelde de zomerkade, de bekleding werd versterkt met doek en stortsteen.

Herstel bij Heerewaarden.
Herstel bij zomerkade Heerewaarden.

Buitenpolders 

Zomerkades beschermen uiterwaarden tot op zekere hoogte; bij hoogwater kunnen deze buitenpolders overstromen. Het werkgebied van Waterschap Rivierenland telt er 47, vooral langs de Waal en de Nederrijn. Zomerkades zijn lager dan de rivierdijken die het bewoonde gebied beschermen.