Een belangrijke sloot aan de Zwaansheuvelsedijk in Wijk en Aalburg is breder en natuurvriendelijker gemaakt. Zo werkt Waterschap Rivierenland aan schoner water in het buitengebied van Altena.

In november startte het werk dat bijdraagt aan schoner water, een doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door een brede oeverzone aan te leggen, met ruimte voor de ontwikkeling van onderwaterplanten, verbetert de waterkwaliteit. In totaal werkt het waterschap tot 2027 in haar beheergebied aan dertig kilometer watergang. Aan de Zwaansheuvelsedijk ligt nu een natuurvriendelijke oever over een lengte van twee kilometer. Eerst is gebaggerd, daarna kreeg de oever een breder en flauwer talud.

Minder CO2 uitstoot bij werk

Uitvoering was in handen van aannemer Van der Plas uit het nabije Giessen. Op verzoek van het waterschap beperkte hij de uitstoot van CO2 door te werken machines op 100% BIO diesel. Daarmee bracht hij de uitstoot terug met maar liefst 89%.

Klei naar zandgrond voor CO2 en klimaat

De vrijgekomen klei uit de oever krijgt een hoogwaardige herbestemming: de klei uit Altena ging naar een boerderij in het Bergeijk om daar Brabantse zandgrond geschikter te maken voor de opslag van CO2. Bovendien wordt de zandgrond dankzij de klei minder gevoelig voor droogte en dus meer klimaatrobuust. Dit is onderdeel van het project LIFEC02SAND van de Europese Unie, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Via vijf demonstratie boerderijen willen zij stimuleren dat in 2027 zo’n 700 hectare zandgrond klimaatrobuust is gemaakt.