Zoeken

Typ hieronder een trefwoord in om te zoeken binnen onze website.

Zoek binnen onze website

Resultaten 1 - 10 van 10

Sorteer op

Zuivering afvalwater

gepubliceerd op: 18-10-2016

 | 

Artikel

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de Flora en Fauna. En van schoon water kun je genieten. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid, regelgeving en maatregelen. Daarnaast...

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

gepubliceerd op: 27-02-2015

 | 

Artikel

Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016-2021. De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart. Ook externe...

Calamiteitenzorg

gepubliceerd op: 29-09-2015

 | 

Artikel

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Wanneer calamiteiten plaatsvinden, speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding. Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten.

Schoon water

gepubliceerd op: 19-12-2013

 | 

Artikel

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de Flora en Fauna. En van schoon water kun je genieten. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid, regelgeving en maatregelen. Daarnaast...

Waterbeheer

gepubliceerd op: 13-06-2018

 | 

Artikel

Het waterschap werkt aan voldoende en schoon water. hier treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van waterbeheer.

Baggeren

gepubliceerd op: 16-07-2019

 | 

Artikel

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn. Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren. Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen. Zo komen sloten,...