Zoeken

Typ hieronder een trefwoord in om te zoeken binnen onze website.

Zoek binnen onze website

Resultaten 1 - 6 van 6

Sorteer op

Maaien

gepubliceerd op: 17-06-2019

 | 

Artikel

Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien (het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op...

Veilige dijken

gepubliceerd op: 19-12-2013

 | 

Artikel

Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland werkt voortdurend aan het veiliger maken van de waterkeringen.

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

gepubliceerd op: 27-02-2015

 | 

Artikel

Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016-2021. De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart. Ook externe...

Dijkversterking

gepubliceerd op: 06-12-2010

 | 

Artikel

Sterke dijken zijn van levensbelang voor Nederland. Dat geldt zeker voor het rivierengebied, waar 4 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.

Versterking regionale keringen

gepubliceerd op: 08-01-2014

 | 

Artikel

Gedeelten van regionale keringen in het gebied van Waterschap Rivierenland moeten aangepakt worden, waarvan de eerste projecten al in 2014 gaan beginnen. In 2030 is alles weer op orde.

Calamiteitenzorg

gepubliceerd op: 29-09-2015

 | 

Artikel

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Wanneer calamiteiten plaatsvinden, speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding. Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten.