Fractie

AWPenLRR

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Wijkraad Brakkenstein, Nijmegen (onbezoldigd)
  • Centraal College van Deskundigen SKAO, Utrecht (onbezoldigd)
  • Adviseur Duurzaamheid Heijmans Infra, Rosmalen (bezoldigd)

Contact

E-mail: s.daamen@wsrl.nl