Vanuit de doelstelling van het waterschap om energieneutraal te zijn in 2030 en om afvalstromen te verminderen, wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een Energiefabriek bij rwzi Sleeuwijk. Met de realisatie van de Energiefabriek zal niet alleen slib van de rioolwaterzuivering Sleeuwijk worden vergist, maar ook slib van andere zuiveringen in de regio.