Vanuit de doelstelling van het waterschap om energieneutraal te zijn in 2030 en om afvalstromen te verminderen, wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een Energiefabriek bij rwzi Sleeuwijk. Met de realisatie van de Energiefabriek zal niet alleen slib van de rioolwaterzuivering Sleeuwijk worden vergist, maar ook slib van andere zuiveringen in de regio.

Op de rwzi locaties Sliedrecht, Papendrecht, Groot-Ammers, Vianen, Schelluinen, Zaltbommel worden de komende periode de installaties aangepast zodat het slib voldoet aan de gewenste kwaliteit om vergist te worden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestaande slib indikinstallaties en de opslag van ingedikt slib. Het ingedikte slib wordt naar de Energiefabriek in Sleeuwijk getransporteerd.

De rwzi locaties Leerdam, Hardinxveld, en Gorinchem worden vooralsnog niet aangepast, hier voldoen de huidige installatie. Het slib van deze locaties zal in de Energiefabriek in Sleeuwijk vergist worden.