Snelweg A2 van Utrecht naar Den Bosch is van 26-29 augustus afgesloten voor een oefensluiting van de coupure Diefdijk en voor werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd.

Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Dat geldt ook voor de coupures. Dat zijn de openingen in de dijken ten behoeve van het verkeer of ten behoeve van het uitzicht, die bij hoogwater worden dichtgezet. Het Waterschap oefent regelmatig of het sluiten van die coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.

De Diefdijk beschermt sinds 1277 Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard tegen water bij een eventuele dijkdoorbraak in Gelderland. Nog altijd heeft de dijk deze functie. De Diefdijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij Gelderse polders onder water werden gezet om vijandelijke legers te stuiten. De Hollandse Waterlinies werden een jaar geleden UNESCO Werelderfgoed. Ze bestaan uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie(externe link) en de Stelling van Amsterdam. Ze vormen een verdedigingssysteem dat zich over 200 km uitstrekt.

Betonnen balken

De afsluiting van de Diefdijk gebeurt met 3 betonnen balken die dwars over de rijbanen op elkaar worden gelegd. Op elkaar gestapeld hebben zij de hoogte van de Diefdijk. De balken zijn 30 meter lang en 1 meter hoog en voorzien van rubberen strips voor een waterdichte afsluiting. Een balk weegt ongeveer 75 ton. Ze liggen opgeslagen op het viaduct ter plaatse over de A2. Twee telescoopkranen zorgen ervoor dat ze één voor één vanaf het viaduct worden opgestapeld tot de gewenste hoogte.

De gestapelde balken op de snelweg bij een eerdere oefening.

Afsluiting

Voor de proefsluiting is de A2 vanaf knooppunt Everdingen naar Den Bosch dicht vanaf vrijdag 21.00 uur tot zaterdagochtend 08.00 uur. Rijkswaterstaat combineert de oefening met andere onderhoudswerkzaamheden aan de A2, aansluitend in hetzelfde weekend. Kijk voor meer informatie over werkzaamheden op de pagina geplande werkzaamheden(externe link) of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.