Op verzoek van Waterschap Rivierenland wordt op het Merwedekanaal spaarzaam geschut bij de sluizen in Gorinchem en Vianen. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen, is het zaak om spaarzaam te zijn met water. Het Merwedekanaal tussen Gorinchem (sluis naar de Merwede) en Vianen (sluis naar de Lek), wordt gevuld met water uit de Linge. Het waterschap werkt er hard aan om de Linge op peil te houden. Om zo min mogelijk water te verliezen bij de sluizen, is de provincie Zuid-Holland gevraagd om spaarzaam te schutten. Dat betekent dat wachttijden voor de scheepvaart en pleziervaart kunnen oplopen.

Dezelfde maatregel gold ook een jaar geleden, in de extreem droge zomer van 2018.

Lees hier meer over droogte in het rivierengebied.