De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Deze wet maakt digitale besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland mogelijk. De wet komt niet in de plaats van de bestaande wetgeving, maar komt daar tijdelijk naast te staan vanwege de coronamaatregelen.

Voorwaarden

In de wet staan eisen waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat Waterschap Rivierenland gebruikt bij alle leden van het Algemeen Bestuur beschikbaar zijn en moeten de leden voor de dijkgraaf, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. Dit betekent dat alle openbare vergaderingen gewoon te volgen zijn.

In werking

De wet digitale
besluitvorming treedt per 9 april in werking. De wet geldt tot 1 september en kan als dat nodig is steeds met maximaal 2 maanden worden verlengd.

De eerste openbare digitale vergaderingen van Waterschap Rivierenland zijn op 28 april: de commissies Waterketen en Middelen