Half november start Waterschap Rivierenland met de bouwkundige renovatie van het J.U. Smitgemaal. Ook worden twee dieselmotoren vervangen door elektrische motoren.

Het gemaal uit de jaren '70 voldoet niet meer aan de huidige (milieu)eisen. Naast een flink aantal bouwkundige gebreken heeft het gebouw ook gedateerde dak- en gevelisolatie. Hierdoor wordt het toelaatbare geluidsniveau overschreden. De werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren. 

Het waterschap onderzoekt nog of er in de toekomst een belevingsruimte over modern waterbeheer in het Smitgemaal kan komen. Een besluit hierover is uitgesteld, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn.

Uitvoerende partijen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Denys Engineers & Contractors BV, Bosman Watermanagement B.V. en Huisman Etech Experts BV. De begeleiding doet het waterschap samen met Movares Nederland B.V. en M&DB Architecten.