Op woensdag 22 juni 2022 hebben wethouder Ria Barber van de gemeente Berg en Dal en waarnemend-dijkgraaf en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland het bouwbord in Breedeweg onthuld. Dit is het officiële startsein voor de uitvoering van de maatregelen in het landelijk gebied van het project ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’. In de afgelopen twee jaar zijn er in het dorp zelf al verschillende maatregelen uitgevoerd bij bijvoorbeeld de buurtsuper en het plein aan de Berkstraat. Na de zomer start de uitvoering van een flink aantal maatregelen in het landelijke gebied.

Na de onthulling werd ook het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp op en rond het pleintje aan de Wilgstraat. Zowel in het landelijke gebied als bij plein Wilgstraat worden voorzieningen aangebracht die ervoor zorgen dat het regenwater in de bodem kan zakken.

Onder het Wilgplein worden infiltratiekratten aangebracht

Infiltratiekratten zijn sterk waterdoorlatende boxen die in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem op te vangen en weg te laten zakken. De kratten zijn open aan de onderzijde en hebben ook openingen aan de zijkanten waardoor het water in de bodem kan wegstromen. Zo wordt het regenwater, wat op het pleintje valt, opgevangen en kan het in de grond infiltreren. De infiltratiekratten, die onder de bestrating van het Wilgplein worden aangebracht, kunnen straks 100.000 liter regenwater bergen.

Ook onder de Wilgstraat worden er, vooral ter plaatse van de inrit naar het plein, ondergrondse infiltratiekratten aangebracht. Hier kan straks 200.000 liter regenwater worden opgevangen. Hierdoor stroomt het regenwater niet langer vanaf het Knapheidepad en de Wilgstraat richting het pleintje.

Mathieu Gremmen en Ria Barber met één van de infiltratiekratten. 

Water in bodem laten zakken bij de Knapheideweg en het Hemeltje heeft het grootste effect

Regenwater wordt aan de rand van het buitengebied in bovengrondse infiltratiebekkens (een verlaagd terrein waarin regenwater wordt opgevangen en in de bodem kan zakken) opgevangen en stroomt zo niet meer vanaf de helling het dorp in. De infiltratiebekkens zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer 90% van dat regenwater in de bodem kan worden opgenomen. Deze werkzaamheden starten na de zomer, direct nadat de vergunning om te mogen graven door de provincie Gelderland is afgegeven.

Ria Barber: 'Ik ben erg blij dat er nu begonnen wordt met de daadwerkelijk uitvoering.' Mathieu Gremmen vervolgt: 'Al deze maatregelen samen moeten voldoende zijn om op deze plekken wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zorgen deze maatregelen er ook voor dat we water langer kunnen vasthouden en het de tijd krijgt in de grond te infiltreren, zodat het verdroging kan tegengaan.'

Meer informatie over dit project? Kijk op www.bergendal.nl/wateroverlast-breedeweg(externe link) of www.wsrl.nl/breedeweg(externe link)