Op de Lekdijk in Vianen is gisteren aan het einde van de middag een drukstelling omgevallen. Zo’n stelling drukt stalen damwandplanken de grond in. Op basis van een eerste analyse lijkt het erop dat de machine, nadat de werkzaamheden waren afgerond, tijdens het verplaatsen in onbalans is geraakt. Op dit moment loopt een onafhankelijk onderzoek om de definitieve oorzaak van het ongeval vast te stellen.

Er heeft zich geen persoonlijk letsel voorgedaan bij de mensen die in en rondom de machine aan het werk waren. Voor de bewoners met woningen in de directe omgeving van de damwandstelling (het valbereik) was vervangende woonruimte geregeld. Dit is uit veiligheidsoverwegingen gebruikelijk bij dit soort werkzaamheden. Er was dus niemand in de nabijgelegen woningen aanwezig. 

Stappenplan

Op dit moment is een stappenplan in de maak voor het demonteren en afvoeren van de drukstelling. 

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang, zodat de machine op een verantwoorde wijze op een zo kort mogelijke termijn kan worden afgevoerd.

Meer over dijkversterking Vianen en een update over de voortgang is te vinden op de projectpagina.