Grondeigenaren in Altena kunnen subsidie krijgen voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap. De subsidie is bedoeld voor de aanleg en het beheer van landschapselementen, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie.

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Meer informatie lees je op de website van de provincie.