Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft samen met ZLTO, LTO-Noord en het Deltafonds hiervoor een regeling opgezet.

Er is al veel gebruik gemaakt van deze stimuleringsregeling. Meer dan 300 subsidieaanvragen zijn al door het waterschap behandeld. Subsidie wordt verleend voor o.a. de aanleg van druppelirrigatie, peilgestuurde drainage, weerstations met bodemvochtsensoren en sproeiboomberegening.

Wanneer de wens bestaat om waterbesparende maatregelen op uw bedrijf toe te passen dan kan dat nog. Er zit momenteel nog € 164.661 subsidie in de pot dus wees er op tijd bij!

 Meer informatie vindt u hier.