Storm Eunice zorgde gisteren en vannacht voor schade aan bomen langs polderwegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Samen met hulpdiensten en aannemers maakt het waterschap de wegen weer vrij.

Met orkaankracht (windkracht 10) trok de storm over het veenweidegebied. Op tal van plekken ging dat ten koste van bomen langs wegen in beheer bij Waterschap Rivierenland. Op vrijdagmiddag werden al bomen die een risico vormden opgezocht. Zaterdagochtend zijn bomen verwijderd van wegen. Nog steeds kunnen takken in bomen langs wegen los zitten. We roepen weggebruikers op om gevaarlijke situaties te mijden en te melden(externe link).

Door de storm kwam ook de vloed hoog op zaterdagmorgen. Maar de dijken werden nauwelijks getest. Wel overstroomde de Noordwaard, waar ruimte voor de rivier is gemaakt. Het water in de Merwede kwam bij Werkendam net niet hoog genoeg om over de drempel mee te stromen.

Deze grote wilg aan De Heuvel in Goudriaan, één van de oudste bomen in beheer bij het waterschap, overleefde de storm niet.
Fietser in de Noordwaard
Fietser in de Noordwaard.
De overstromingsvlakte van de Noordwaard.
In de Noordwaard liggen enkele agrarische polders, beschermd door kades.