Hoe zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op weer een droog jaar? In het rivierengebied kun je als boer of tuinder financiële hulp krijgen wanneer je vernieuwende waterbesparende maatregelen toepast.

Waterbesparende maatregelen

Vernieuwende waterbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van vochtsensoren, druppelirrigatie of systemen voor plaatsspecifieke beregening. Door deze maatregelen is je bedrijf minder afhankelijk van waterinname.

Over de subsidie

Deze subsidie bedraagt 25% of 40% van de investeringskosten. Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds hebben de regeling opgezet. Het waterschap voert de regeling uit. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op www.wsrl.nl/waterbesparen.

Voorbeelden

Ben je benieuwd naar verhalen van collega’s die waterbesparende maatregelen hebben genomen? Lees dan de interviews met fruitteler Floris van der Grift(externe link) of akkerbouwer Jacob Branderhorst(externe link) of bekijk dit video interview met akkerbouwer en melkveehouder Jan Straver(externe link).