Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen.