Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Let op: er is niet veel subsidie meer beschikbaar. Wie het eerst vraagt, komt het eerst in aanmerking voor de resterende subsidie.

Let op: de termijn voor het inschrijven op deze subsidieregeling is gesloten. Heeft u al subsidie aangevraagd? Dan ontvangen wij uiterlijk 1 oktober de aanvraag voor uitbetaling van u. 

Waarom deze regeling?

Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft samen met ZLTO, LTO-Noord en het Deltafonds hiervoor deze regeling opgezet.

Voor wie geldt de regeling?

Vanaf 1 oktober 2018 is de subsidieregeling opengesteld voor agrarische bedrijven in het hele werkgebied van Waterschap Rivierland.

Welke maatregelen worden niet vergoed?

  • Onderwaterdrainage. Aanleg van Onderwaterdrainage wordt niet gesubsidieerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat deze maatregel geen waterbesparing oplevert.
  • Verhogen van organische stof

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de te nemen maatregel:

  • Maatregelen met een potentieel hoog (meer dan 15-20%) waterbesparend effect of hoge mate van innovativiteit: 40% subsidiabel.
  • Maatregelen met een lager waterbesparend effect: 25% subsidiabel.

Voor de stimuleringsregeling is in totaal € 1.470.000 euro beschikbaar. Subsidies worden verstrekt op basis van ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’.

Voorbeelden

Bent u benieuwd naar verhalen van collega’s die waterbesparende maatregelen hebben genomen? Lees dan de recente artikelen van ZLTO ‘Druppels tegen droog Rivierenland’(externe link) en ‘Alle kleine beetjes helpen’(externe link). Of lees de interviews met fruitteler Floris van der Grift(externe link) en akkerbouwer Jacob Branderhorst(externe link). Er is ook een video interview te bekijken met akkerbouwer en melkveehouder Jan Straver(externe link).

Tot wanneer loopt de subsidie?

De subsidieregeling geldt tot en met 2023. Op 31 december dit jaar moeten alle subsidieaanvragen volledig zijn afgerond. Dat betekent dat:

  • Subsidie aanvragen niet meer mogelijk is. U kon tot 1 juni 2023 subsidie aanvragen. 
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt uiterlijk 1 september 2023 gereed moeten zijn.
  • Wij van u uiterlijk 1 oktober de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie moeten ontvangen.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Vul het aanvraagformulier subsidieverlening in. Vul indien van toepassing ook het Machtigingsformulier in. Stuur ingevulde en ondertekende formulieren per e-mail naar subsidies@wsrl.nl of per post naar:

Waterschap Rivierenland 
t.a.v. Projectsecretariaat Klimaatadaptatie OMB
Postbus 599 
4000 AN TIEL

Wanneer wij besluiten u subsidie te verlenen, vragen we u om na het uitvoeren van de maatregel een formulier in te vullen voor het uitbetalen van de subsidie. Dit formulier sturen wij u in de correspondentie toe. U kunt het aanvraagformulier uitbetaling ook hier downloaden.

Informatie

Bekijk hier de juridische informatie(externe link) van de regeling.

Bekijk hier de informatiefolder

Persoonlijk advies

Wilt u een persoonlijk adviesgesprek voordat u het formulier invult? Neem daarvoor contact op met Henk van Sommeren, 06-53 20 80 34 of e-mail: h.van.sommeren@wsrl.nl.

Vragen?

Voor verdere vragen, neem contact op via subsidies@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?