Afgelopen woensdag hebben we met veertien water- en veiligheidsorganisaties uit Nederland en Duitsland een grootschalige hoogwater oefening gehouden. We oefenden hoe we een dreigende dijkdoorbraak en overstroming van de Rijn aanpakken en met elkaar afstemmen. De oefening was succesvol en leerzaam: de informatie-uitwisseling tussen zoveel netwerkpartners is best complex, maar verliep goed. Het landelijke online systeem (LCMS) is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Tijdens de oefening is gebleken hoe belangrijk de rol is van vaste contactpersonen (liaisons) bij netwerkpartners. De oefening toonde aan hoe belangrijk en noodzakelijk grensoverstijgende samenwerking is bij dreigende dijkdoorbraken.

Het belangrijkste oefendoel was hoe we samen grensoverstijgende maatregelen nemen en hoe we met zoveel organisaties goed informatie uitwisselen. De crisisoefening vond plaats binnen de kantoormuren op meerdere locaties in Duitsland en Nederland. 
Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s oefenen regelmatig hoogwatercrises. Dit houdt ons scherp om in het geval van een echte ramp goed en effectief te handelen. Een hoogwater oefening met zoveel partijen komt minder vaak voor. De laatste oefening met deze partijen was in 2010.

De organisaties die meededen aan deze oefening waren: 
•    Bezirksregierung Düsseldorf
•    Deichverband Xanten-Kleve
•    Deichverband Kleve-Landesgrenze
•    Deichverband Bislich-Landesgrenze 
•    Kreis Kleve
•    Kreis Wesel (waarnemer/tegenspel)
•    Rijkswaterstaat
•    Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
•    Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
•    Veiligheidsregio Gelderland Zuid
•    Water Management Centrum Nederland.
•    Waterschap Vallei en Veluwe
•    Waterschap Rivierenland
•    Waterschap Rijn en IJssel

De Nederlands-Duitse oefening op deze grote schaal is een initiatief uit 2020 van de Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren. Deze commissie ondersteunt en stimuleert samenwerking bij extreme waterstanden op de grote rivieren. De Gelderse Commissie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Gelderse Veiligheidsregio’s, de Nationale Politie, Rijkswaterstaat en de Gelderse waterschappen.